Bijles voor (langdurige) thuiszitters omgeving Amersfoort-Utrecht-Nijmegen-Online

Bij Puck Onderwijst hebben wij brede ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren die moeilijk hun plek kunnen vinden in het onderwijs. Deze leerlingen zijn vaak (uitzonderlijk) hoogbegaafd, hoogsensitief of beelddenker, of hebben ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie of schooltrauma. Wij zijn gespecialiseerd in dit snijvlak tussen zorg en onderwijs, en leveren daarbij verschillende diensten en maatwerkpakketten. Een voorbeeld hiervan is het begeleiden van (langdurige) thuiszitters in de overgang naar het nieuwe schooljaar of naar het eindexamen. Hierin kunnen wij blijvende en langdurige begeleiding bieden, waarbij wij op maat werken aan de schoolvakken die de leerling moet behalen. Daarin denken we mee met de planning, de uitvoering en de haalbaarheid, maar bieden we ook inhoudelijke kennis zodat de leerling op alle vlakken geholpen en ondersteund wordt. Binnen dit soort trajecten hebben wij ervaring met verschillende examenvormen en schoolroutes in combinatie met (langdurige) thuiszitters door ziekte, (persoonlijke) omstandigheden en/of trauma. Binnen deze trajecten werken wij graag innig samen met school en eventuele hulpverleners, zodat we met alle partijen rondom de leerling een context kunnen creëren waarin zij kunnen herstellen en ontwikkelen. Wij hebben ervaring met alle niveaus en alle leerjaren. Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op!

Voor het voortgezet onderwijs geven we bijles in bijna alle vakken op verschillende niveaus. Hierbij kun je denken aan wiskunde A, B, C en D, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, Engels, Nederlands, Frans, Duits, informatica, en nog vele andere vakken. We kunnen je ook helpen met het leren-leren, verslagen schrijven, plannen en huiswerk maken! Samen nemen we de stof door die jij moeilijk vindt. Dit doen we door extra uitleg en veel oefeningen! We hebben daarnaast ook ervaring met jongeren die anders denken zoals hoogbegaafden, hoogsensitieven, ADHD'ers, jongeren met autisme, etc. Doordat onze begeleiders beter kunnen aansluiten op een hoofd dat in een andere taal denkt, kunnen ze jou helpen met 'vertalen'. 

Puck Onderwijst werkt vanuit Amersfoort, Utrecht, Nijmegen of online. Je komt zelf naar de locaties of wordt gebracht door je ouders-verzorgers. Je bijles duurt een uur en je betaalt geen inschrijfgeld. We maken vooraf via de mail kennis met elkaar en nemen door waar je graag bij geholpen wilt worden. Daarna wordt er een begeleider gezocht die goed bij jou zou passen. Als het na de eerste bijles klikt, ontvang je zijn/haar telefoonnummer zodat je daarna flexibel contact kunt hebben met de begeleider. Klikt het niet? Dan gaan we voor je verder zoeken!  

Examentraining!